Inhoudelijk en kwantitatief kader bouwkundige aanpassingen IC-opschaling

Deze toelichting beschrijft op basis waarvan een comité bepaalt of een bouwkundige aanpassing noodzakelijk is.