Overzicht kwijtgescholden huur - Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Gebruik dit document om een overzicht te geven van de amateursportorganisaties waaraan de huur is kwijtgescholden.