Rekenvoorbeeld financiële schade Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

De regeling is bedoeld voor de financiële schade die de aanvrager als het gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 in Q2 2021 heeft geleden. De hoogte van uw tegemoetkoming is dus afhankelijk van de hoogte van uw financiële schade. Dit document helpt u de geleden schade te berekenen.