Q4: Overzicht kwijtgescholden huur - Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Gebruik dit document om een overzicht te geven van alle huurders waaraan huur is kwijtgescholden in het vierde kwartaal van 2020 (Q4). Neem de totalen over in het online aanvraagformulier. 

Sla het ingevulde overzicht op en stuur dit mee bij uw aanvraag.