Maximum aantal leerlingen overige educatie - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's (tijdvak 5)

In het overzicht vindt u het maximale aantal leerlingen / studenten per overige onderwijsinstelling, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het vijfde tijdvak.