Aanvraagformulier Brancheopleidingen logistiek, groenvoorziening en facilitair

Met dit formulier kunt u van 19 juli om 9.00 uur tot en met 13 augustus 2021 16.00 uur subsidie aanvragen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Bij uw aanvraag moeten verschillende documenten worden meegestuurd:

  • Per opleiding de Bijlage brancheopleiding.
  • Een de-minimisverklaring door de aanvragende zorgaanbieder.
  • Per zorgaanbieder, al dan niet in samenwerkingsverband, een document dat onderbouwt dat:
    • dagbesteding in de gehandicaptenzorg wordt aangeboden;
    • sprake is van een aanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, niet zijnde een natuurlijk persoon; of
    • sprake is van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg, zijnde een rechtspersoon.

Als u nog geen relatienummer hebt van DUS-I of VWS moet u ook een kopie van de laatst opgemaakte jaarrekening meesturen.