Q2 2021: Overzicht kwijtgescholden huur - Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Gebruik dit document om een overzicht te geven van alle huurders (inclusief KvK-nummer) waaraan huur is kwijtgescholden in het tweede kwartaal van 2021 (Q2). Neem de totalen over in het online aanvraagformulier. 

Sla het ingevulde overzicht op en stuur het mee bij uw aanvraag.