Verklaring BIG-geregistreerde arts

Met dit document kan een arts verklaren dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van de Tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht.