Intentieverklaring tot samenwerking MDT

Iedere samenwerkende instelling of organisatie ondertekent de intentieverklaring tot samenwerking. De penvoerder stuurt een scan van de ondertekende intentieverklaring mee bij de subsidieaanvraag.