Overzicht kwijtgescholden huur - Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) vierde periode

Gebruik dit document om een overzicht te geven van alle huurders (inclusief KvK-nummer) waaraan huur is kwijtgescholden in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Sla het ingevulde overzicht op en stuur het mee bij uw aanvraag.