Overzicht deelnemende VSV's VIPP Babyconnect

Gebruik dit overzicht voor de regeling VIPP Babyconnect als u een herziening aanvraagt voor de ICT implementatie- en licentiekosten.