Plan van aanpak VIPP Babyconnect herziening

Gebruik dit plan van aanpak voor de regeling VIPP Babyconnect als u een herziening aanvraagt voor de ICT implementatie- en licentiekosten.