Begrotingsmodel VIPP Babyconnect

Gebruik dit begrotingsmodel als u een herziening aanvraagt voor de ICT implementatie- en licentiekosten voor de regeling VIPP Babyconnect. U kunt de toelichting gebruiken om het begrotingsmodel in te vullen.