Aanvraagformulier herziening subsidieregeling Abortusklinieken 2023

Gebruik dit formulier om subsidie aan te vragen voor een anticonceptieconsult via de regeling Abortusklinieken.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar vwssubsidies@minvws.nl onder vermelding van het subsidienummer dat hoort bij de subsidieverlening 2023.