Overzichten opleidingen - Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom 2023

Deze documenten horen bij de regeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom 2023. In de overzichten ziet u welke opleidingen subsidie kunnen aanvragen en via welke instelling. In de handleiding leest u hoe u uit de overzichten de gegevens haalt die u nodig hebt voor uw aanvraag.

Let op! In de periode 1 tot en met 17 augustus 2023 stond op deze pagina een onjuist bestand ‘Overzicht opleidingen mbo-hbo’. In dit bestand ontbrak een aantal hbo-opleidingen dat in de aanvraag kan worden betrokken. Voor de aanvraag kan worden uitgegaan van het bestand dat op 1 juli en het bestand dat op 18 augustus gepubliceerd is. De data in deze bestanden komen overeen. In het bestand van 18 augustus zijn fusies per 1 augustus verwerkt.