Gewijzigd beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Dit beleidskader beschrijft de subsidiemogelijkheden voor patiënten- en gehandicapten organisaties.

Het beleidskader is vastgesteld op 1 juli 2011 en laatstelijk gewijzigd op 28 juni 2013.