Handboek VIPP fase 2 Eindtoets

In het “Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2” is opgenomen dat overige instellingen voor medisch specialistische zorg in aanmerking kunnen komen voor subsidie als zij bepaalde doelstellingen gerealiseerd hebben en dit kunnen aantonen middels een extern uitgevoerde toets. Dit handboek beschrijft de wijze waarop de toetsing van de VIPP-resultaatsdoelstellingen wordt uitgevoerd.