Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Hoewel het goed gaat met de economie, is het voor veel volwassenen niet zo makkelijk om alle nieuwe ontwikkelingen te volgen.
Digitalisering...
robotisering...
en globalisering vragen om nieuwe vaardigheden.
De oplossing?
Jezelf blijven ontwikkelen!
Extra scholing kan daarbij helpen.
Maar voor mensen die bepaalde vaardigheden al hebben, is het misschien overbodig om alle onderdelen van een opleiding te volgen.
En wat als de contactmomenten niet in jouw drukke leven passen?
Zo wordt het voor veel mensen moeilijk om deel te nemen.
Het opleidingsaanbod moet flexibeler worden...
en aansluiten bij wat volwassenen willen.
Om deze flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, kunnen MBOinstellingen nu subsidie aanvragen.
Deze subsidie is er alleen voor samenwerkingsverbanden van publieke instellingen en private instellingen met diploma-erkenning.
Zo kunnen deze MBO-instellingen samen flexibele onderwijsprogramma’s ontwikkelen.
Maar ook kennis met elkaar delen...
docenten professionaliseren...
of een wervingsplan voor volwassen studenten opstellen.
Als het programma eenmaal ontwikkeld is, moet het openbaar gedeeld worden, zodat andere MBO-instellingen hier ook van kunnen leren.
Zo kunnen scholen hun aanbod verbeteren...
hun missie beter uitvoeren...
en hun bereik vergroten.
Én beter reageren op nieuwe opleidingsvragen vanuit de markt.
Meer weten of een subsidie aanvragen?
Ga naar Dus-i.nl