Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Bent u een amateursportorganisatie zonder winstoogmerk?

Heeft u door de coronacrisis 10 procent of meer omzetverlies geleden in het vierde kwartaal van 2020? 

En heeft u in dezelfde periode minstens 1.500 euro financiële schade geleden, bijvoorbeeld aan hypotheeklasten of personeelskosten?

Dan kunt u vanaf 19 februari 2021 een beroep doen op TASO Q4.

Met deze regeling ontvangt u een tegemoetkoming voor uw financiële schade in Q4 2020.

In totaal is er 29 miljoen euro beschikbaar. 

Wordt er meer aangevraagd, dan wordt dit bedrag naar rato verleend.

Maar let op: u maakt niet meer kans als u snel reageert. Alle aanvragen worden gelijk behandeld, ongeacht wanneer ze ontvangen zijn.

Wel heel belangrijk is dat uw gegevens juist en volledig zijn en dat u voldoet aan alle voorwaarden.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 19 februari tot en met 5 april 2021.

Meer weten? Bel dan met 070 3405566 of mail naar taso@minvws.nl