Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Verhuurt u een ruimte aan een amateursportorganisatie zonder winstoogmerk?

En bent u van 1 oktober tot en met 31 december 2020 huurinkomsten misgelopen door de coronacrisis?

Dan kunt u vanaf 9 maart 2021 een beroep doen op TVS Q4. 

U komt voor deze regeling in aanmerking als uw huurder geen huur aan u hoefde te betalen in het laatste kwartaal van 2020… 

en u deze huur schriftelijk heeft kwijtgescholden, voordat u TVS aanvroeg.

U ontvangt dan 100 procent van het kwijtgescholden bedrag voor gebruiksgebonden huur…

… en 45 procent van het bedrag voor niet- gebruiksgebonden huur.

In totaal is 30 miljoen euro beschikbaar. 

Wordt er meer aangevraagd, dan wordt dit bedrag naar rato verdeeld.

Dien uw aanvraag in tussen 9 maart en uiterlijk 3 mei 2021, op deze site. 

Controleer vooraf goed of u aan alle voorwaarden voldoet, vul het formulier in en klik op verzenden.

Uiterlijk 2 augustus 2021 hoort u of uw aanvraag is goedgekeurd.
 
Meer weten? Bel 070-3405566 of mail naar TVS@minvws.nl.