Verantwoording bonus zorgprofessionals covid-19, versie met verwijzing naar uitleg pagina

Verantwoording bonus zorgprofessionals covid-19, versie met verwijzing naar uitleg pagina

De coronacrisis vraagt van zorgmedewerkers een enorme inzet. 

En daarom hebben duizenden werkgevers voor hen de zorgbonus aangevraagd.

Als extra blijk van waardering.

Maar, weet u ook hoe belangrijk het is om uw aanvraag correct af te handelen?

De subsidie die u heeft ontvangen, is namelijk een voorschot.

Die u in het kalenderjaar na uitbetaling van de zorgbonus moet verantwoorden.

En dat kan, zeker bij grote organisaties om flinke bedragen gaan.

Verwerk de zorgbonus dus op de juiste manier in uw loonadministratie.

En merk het uitbetaalde bedrag aan als eindheffingsbestanddeel.

Controleer uw belastingaangifte goed.

Of vraag uw administratiekantoor dat te doen.

Meer weten? Kijk dan verder op de pagina uitleg eindheffing bonus. 

Of neem contact met ons op.