Deze website is bedoeld om te informeren over subsidies van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hoe werkt de website?

DUS-I voert subsidies uit op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Daarnaast zijn er ook specifieke subsidieregelingen, zoals het Regionaal Investeringsfonds MBO of de subsidieregeling Palliatieve Terminale zorg.

Onder ‘Subsidies’ zijn alle subsidies te vinden. Deze zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. In de zoekbalk ‘Vind een onderwerp over’ kunt u een trefwoord van een subsidie invullen. Door op de zoekknop te klikken verschijnt een overzicht van pagina’s die het woord of de woorden bevat van uw zoekopdracht. Met de filters die worden getoond kunt u de zoekresultaten verder verfijnen.

Toegankelijkheid

Deze website is te bekijken met vrijwel alle browsers.

Documenten op DUS-I.nl

DUS-I.nl biedt diverse documenten aan in pdf-formaat (portable document format). Om pdf-bestanden te kunnen lezen en afdrukken heeft u een programma nodig. Dergelijke programma’s bestaan voor verschillende computerplatforms, zoals Windows, Mac OS en Linux. Ze zijn doorgaans gratis beschikbaar op het internet. Bijvoorbeeld Adobe Reader.

Tekstgrootte

U kunt de tekst van de website vergroten of verkleinen. De instelling geldt alleen voor de tekst, niet voor de afbeeldingen.

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen. Voor Internet Explorer kunt u de tekstgrootte instellen via het menu > Beeld > Tekengrootte. Via Firefox verandert u de tekstgrootte via het menu > Beeld > Zoomen.

Met [Ctrl +] en [Ctrl -] kunt u ook een grotere of kleinere tekstgrootte instellen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de website kunt u gebruikmaken van VWSsubsidies@minvws.nl. De webredactie kan geen uitspraken doen over adviezen betreffende specifieke situaties.