Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag doet de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) verslag van haar werkzaamheden in 2022.

Divisiemanager Imro Simmelink en directeur Aryan van Driel blikken hieronder terug op het afgelopen jaar. In de stand van de uitvoering leest u hoe DUS-I in 2022 is omgegaan met dilemma's waar zij mee te maken heeft. In klantverhalen vertellen onze klanten wat de subsidies in de praktijk betekenen. Het jaarverslag bevat ook de belangrijkste cijfers over 2022.

Welkom

Het afgelopen jaar kwam de coronacrisis in Nederland ten einde. We namen afscheid van het gros van de beschermende maatregelen. Bij DUS-I heeft dit echter nauwelijks tot een adempauze geleid. Vanuit zowel VWS als OCW werd nieuw beleid gemaakt en via subsidieregelingen gefinancierd.

Divisiemanager Imro Simmelink en directeur Aryan van Driel vertellen over hun ervaringen in 2022.

Wendbaar

“2022 stond in het teken van stabiliseren”, vertelt Imro. “Een terugkeer naar ‘normaal’, al was het een ander soort normaal.” Aryan vult aan en noemt co-creatie van beleid en uitvoering als voorbeeld. “Voor de coronacrisis kwam er soms onverwacht een regeling op ons af, zonder dat wij betrokken waren bij de voorbereiding. In 2022 trokken DUS-I en de beleidsdirecties veel nadrukkelijker met elkaar op.” Die co-creatie vindt plaats in multidisciplinaire teams, waarin beleids- en uitvoerende medewerkers samen nieuwe regelingen in goede banen leiden. “Daarin tonen we de kracht van DUS-I. We zijn  betrokken en denken in oplossingen. We zeggen in principe nooit ‘nee’, maar altijd ‘ja, mits’ of ‘nee, tenzij’.”

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Herman Zonderland
Aryan van Driel

Aryan kent de kracht van DUS-I als geen ander. In 2022 was hij zowel divisiemanager als waarnemend directeur, en sinds januari 2023 staat hij  permanent aan het roer van de organisatie. Aryan bewondert de wendbaarheid en oplossingsgerichtheid van de DUS-I medewerkers. “Net als bij de beleidsdirecties van VWS en OCW is ons incasseringsvermogen tijdens de coronajaren flink op de proef gesteld. Toch zijn we heel responsief en adaptief gebleven.” Dit kan volgens Aryan ook doorslaan naar te grote dienstbaarheid, al vindt hij dat zijn collega’s hier in de praktijk goed mee omgaan. Hij is  enthousiast over de behulpzaamheid, creativiteit en professionaliteit die de collega’s elke dag demonsteren.

Verbindend

Bij DUS-I heerst een breed gedragen teamgevoel en verantwoordelijkheidsbesef. “Ik sprak laatst een nieuwe medewerker die één keer per week op  kantoor komt, maar DUS-I nu al als een warm bad ervaart. Dat is heel bijzonder”, geeft Imro aan. Dat teamgevoel is vooral op regelingniveau goed merkbaar. Gelukkig vinden medewerkers elkaar ook breder en zijn er veel kansen om elkaar te inspireren met kennis en werkwijzen. Daarbij is het belangrijk om successen gezamenlijk te vieren. “Positief waarderen is belangrijk. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor 2023.”

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Herman Zonderland
Imro Simmelink

Met het programma DUS-In Contact staat de verbinding met aanvragers centraal door onze drie klantbeloften: bereikbaar, transparant en betrokken. Ook als dat minder goed lukt, zijn we er voor de klant. Imro probeert als divisiemanager het goede voorbeeld te geven. “Ik ga binnenkort samen met een uitvoeringscoördinator op bezoek bij een klant die ontevreden was. Het is goed om soms uit je comfortzone te stappen. We moeten af van die koudwatervrees.”

Professioneel

Beleidsdirecties van VWS en OCW doen steeds meer en steeds vroeger een beroep op onze expertise. Het Subsidielab helpt ons daarbij: we brengen kennis en kunde van DUS-I samen om de opstart van regelingen verder te ondersteunen. Het Subsidielab heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld tot een effectief en gewaardeerd instrument. “We merken dat het beroep op specifieke expertise vraagt om meer senioriteit in sommige lagen van de organisatie”, zegt Aryan. “We richten ons daarom bewust op het vakmanschap van onze medewerkers, bijvoorbeeld met het programma Leren & Ontwikkelen. We werken aan talentontwikkeling en professionalisering van onze coördinatoren en zorgen voor begeleiding door meer ervaren collega’s. In 2023 breiden we dit verder uit en willen we noodzakelijke expertise beter borgen.”

Om de groei van DUS-I te faciliteren, wordt ook professionaliteit op andere gebieden gevraagd. “De bedrijfsvoering heeft bijvoorbeeld enorme stappen gemaakt, zoals Bureau Flex, dat de inhuur van de zo onmisbare capaciteit professioneel regelt.”

Waarden en beloften

in 2022 zette DUS-I steviger in op de kernwaarden wendbaar, verbindend en professioneel en op de klantbeloften bereikbaar, transparant en betrokken. Volgens Aryan zijn ook daar belangrijke stappen gezet, al hoopt hij in het nieuwe jaar de kernwaarden en klantbeloften op nog meer plekken in de organisatie terug te zien. “Neem de klantbelofte ‘transparantie’. Het vergt een bepaalde mate van durf om volledig transparant te werken. Bijvoorbeeld om openlijk voor een fout uit te komen. Dat is voor veel collega’s best spannend.”

Lerende organisatie

Naast meer aandacht voor DUS-I’s kernwaarden en klantbeloften hoopt Aryan in 2023 een groter beroep te doen op het lerend vermogen van de organisatie. “Ik streef naar een cultuur waarin we elkaar helpen als er iets fout is gegaan, zonder met de vinger te wijzen.” Imro ziet daarbij een rol weggelegd voor data. Hij vindt de tevredenheid van klanten, medewerkers en opdrachtgevers goede indicaties voor de dienstverlening van DUS-I. “Het meten van tevredenheid geeft inzicht in de kwaliteit van onze dienstverlening en de aspecten daarvan die we willen of moeten verbeteren. Daarmee versterken wij ons lerende vermogen. Bovendien evalueren we alle subsidieregelingen en de daarbij behorende processen, met als doel het rendement en de opbrengst van het subsidiebeleid van VWS en OCW te optimaliseren.