Cijfers

In 2022 heeft DUS-I 117 subsidieregelingen uitgevoerd: 62 voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 55 voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Kerncijfers 2022

Regelingen 117
Aanvragen 26.630
Toekenningen 20.054
Uitgekeerd bedrag €3,7 miljard
Medewerkers in december 347

Subsidieregelingen

Nieuwe regelingen voor VWS zijn onder meer COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen, Kaderregeling testcases PDCZ, Behoud langdurig zieke zorgwerknemers, Veerkracht en zeggenschap en (Ont)regelprojecten zorgaanbieders.

Voor OCW ging het om Wel in ontwikkeling, Verbetering basisvaardigheden, School en omgeving, Ventilatie op scholen, Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs, Expertisedeling nieuwkomers en Onderzoeks- en verbetercultuur funderend onderwijs.

Aantal subsidieregelingen per jaar

Aantal subsidieregelingen per jaar
OCWVWS
20183739
20193443
20204354
20215262
20225562
Brontabel als csv (70 bytes)

Werkzaamheden

Voor 84 subsidieregelingen waren nieuwe aanvraagrondes in 2022. DUS-I ontving in totaal 26.630 aanvragen, waarvan er 20.054 zijn toegekend. Vooral in de tweede helft van het jaar zijn veel subsidies toegekend.

In 2022 werd voor ongeveer €3,7 miljard subsidie verstrekt: €2,8 miljard voor VWS en €0,9 miljard voor OCW. Dat is minder dan in de (corona)jaren 2020 en 2021. Dat heeft vooral te maken met het flinke subsidiebudget dat beschikbaar was voor de coronagerelateerde regelingen.

Voor 33 regelingen waren geen aanvraagrondes meer in 2022. De werkzaamheden voor deze regelingen bestonden uit het behandelen en beoordelen van wijzigingsverzoeken, voortgangsrapportages en vaststellingen.

Toegekende subsidie per jaar

Toegekende subsidie per jaar (miljard euro)
OCWVWS
20180,41,6
20190,92,6
20201,44,9
20211,34,2
20220,92,8
Brontabel als csv (80 bytes)

Top 10 VWS-subsidies

Onderstaande diagrammen geven een overzicht van de top 10 van aanvragen en toegekende bedragen voor VWS-subsidies.

Top 10 aanvragen VWS-subsidies

Top 10 aanvragen VWS-subsidies
RegelingAantal aanvragen
Stagefonds zorg6618
Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties2487
Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-191129
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19798
Specifieke uitkering sportakkoord680
Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken598
Specifieke uitkering stimulering sport339
Kaderregeling VWS-projectsubsidies316
Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging312
Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden244
Brontabel als csv (527 bytes)

Top 10 toegekende bedragen VWS-subsidies

Top 10 toegekende bedragen VWS-subsidies (miljoen euro)
RegelingToegekend bedrag (miljoen euro)
Kaderregeling VWS-projectsubsidies888,1
Kaderregeling VWS-instellingssubsidies413,2
Centrum voor bevolkingsonderzoeken250,2
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg215,6
Specifieke uitkering stimulering sport185
Stagefonds zorg179,5
Beleidskader sportevenementen129,1
Centrum voor infectieziektenbestrijding58,3
Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties50
Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging39,4
Brontabel als csv (487 bytes)

Top 10 OCW-subsidies

Een overzicht van de top 10 van aanvragen en toegekende bedragen voor OCW-subsidies staat in onderstaande diagrammen.

Top 10 aanvragen OCW-subsidies

Top 10 aanvragen OCW-subsidies
RegelingAantal aanvragen
Verbetering basisvaardigheden5247
Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar904
Tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht801
Arbeidsmarkttoelage po en vo780
Tel mee met taal638
School en omgeving318
Capaciteitentesten305
Doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen271
Heterogene brugklassen206
Internationalisering funderend onderwijs165
Brontabel als csv (403 bytes)

Top 10 toegekende bedragen OCW-subsidies

Top 10 toegekende bedragen OCW-subsidies (miljoen euro)
RegelingToegekend bedrag (miljoen euro)
Kaderregeling274,1
Verbetering basisvaardigheden222,5
Maatschappelijke diensttijd129,3
Arbeidsmartktoelage po en vo84,3
School en omgeving34
Regionaal investeringsfonds mbo25,7
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs18,4
Heterogene brugklassen18,3
Doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen18,2
Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar12,2
Brontabel als csv (417 bytes)

Personeel

Aan het begin van 2022 werkten 278 mensen bij DUS-I, waarvan 168 vaste medewerkers. In december was de bezetting gegroeid naar 347 medewerkers, waarvan 204 vast.

Aantal medewerkers

Aantal medewerkers
Aantal medewerkers
2018136
2019170
2020260
2021286
2022347
Brontabel als csv (71 bytes)