Kaderregelingen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstrekken subsidies aan tal van organisaties. De voorwaarden en aanvraagprocedure staan in de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en de kaderregeling VWS-subsidies.