Aanvragen SZW subsidies

Sinds 1 januari 2018 voert het ministerie van SZW zelf de uitvoering van subsidies uit.