Toelichting bij het formulier subsidieaanvraag OCW- subsidie

Dit document licht stapsgewijs alle onderdelen van het aanvraagformulier voor een subsidieverlening van het Ministerie van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap toe.