Toelichting bij het formulier subsidieaanvraag VWS-subsidie

Dit document licht stapsgewijs alle onderdelen van het aanvraagformulier voor een subsidieverlening van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toe.