Toelichting bij het formulier subsidievaststelling OCW-subsidie

Dit document licht stapsgewijs alle onderdelen van het aanvraagformulier voor een subsidievaststelling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toe.