Toelichting aanvraagformulier VWS-subsidie - Kaderregeling OCW, SZW en VWS

Dit document is een toelichting op alle onderdelen van het aanvraagformulier voor een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze toelichting kunt u ook gebruiken voor subsidieaanvragen op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies.