Toelichting formulier subsidievaststelling OCW Jaarverslaggeving

Toelichting bij het invullen van het formulier vaststelling OCW Jaarverslaggeving