Toelichting formulier subsidievaststelling OCW SLOA

Toelichting voor het invullen van het formulier vaststelling OCW SLOA.