Kaderregeling VWS-subsidies tot 1 april 2016

Vanaf 1 april 2016 is er een nieuwe Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Deze regeling vervangt de afzonderlijke subsidiekaderregelingen van de 3 ministeries.

Op deze pagina vindt u informatie over de kaderregeling VWS tot 1 april 2016.

Geldigheid Kaderregeling VWS-subsidies

De Kaderregeling VWS-subsidies blijft van toepassing op:

 • alle voor 1 april 2016 aangevraagde VWS-subsidies, waarop nog niet is beslist;
 • VWS-subsidies die vóór 1 april 2016 al zijn verleend of vastgesteld.

Instellingssubsidies en projectsubsidies

De Kaderregeling VWS-subsidies kent 2 typen subsidies:

 • Projectsubsidies zijn eenmalig, voor de looptijd van een project.
 • Instellingssubsidies zijn structureel van aard en VWS geeft ze per kalenderjaar uit.

Subsidiabele activiteiten en hoofdlijnen subsidiebeleid

Activiteiten kunnen voor subsidie in aanmerking komen, als zij zich richten op 1 van de volgende beleidsterreinen:

 • bevordering gezondheid;
 • gezondheidsbescherming;
 • gezondheidszorg;
 • maatschappelijke zorg (voor zover van landelijke betekenis);
 • sport (voor zover van landelijke betekenis).

Daarnaast moeten de activiteiten passen binnen het subsidiebeleid van VWS. Per beleidsterrein kan het subsidiebeleid verschillen.

VWS maakt het subsidiebeleid altijd bekend aan de Tweede Kamer. Meestal via een brief, een nota of de jaarlijkse begroting.

Twijfelt u of uw activiteiten subsidiabel zijn? Dan kunt u dit telefonisch navragen: 070 340 55 66 (keuze VWS).

Subsidiebedrag

De minister van VWS heeft in 2011 aangekondigd geen subsidies meer te verstrekken tot € 125.000, maar voor een aantal beleidsterreinen geldt een uitzondering. Het gaat om onder andere:

 • oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog;
 • patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO).

In de Kaderregeling VWS-subsidies staat welke organisaties of activiteiten subsidie tot € 125.000 kunnen krijgen.

Subsidie aanvragen en verantwoorden

Een VWS-subsidie aanvragen en verantwoorden gaat meestal digitaal, via het Subsidieportaal. Uw gegevens worden hier automatisch ingevuld. Maar het is ook nog mogelijk om een aanvraag zonder internet te doen.

 • Eerste aanvraag subsidie: Bij een eerste subsidieaanvraag moet u een kopie van een bankafschrift meesturen. U moet ook een recente jaarrekening of een ander actueel overzicht van de financiële positie toevoegen.
 • Subsidie digitaal aanvragen: Om via het Subsidieportaal een aanvraag te doen, moet u zich eerst registreren.
 • Subsidie per post aanvragen: Kunt u de aanvragen niet indienen via het Subsidieportaal? Dan kunt u de formulieren voor het aanvragen, verlengen of verantwoorden van een subsidie downloaden. U kunt het aanvraagformulier ook bij DUS-I aanvragen.

Contact

Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag of -vaststelling? Of heeft u aanvullingen of wijzingen hierop? Neem dan contact met ons op.

Vermeld alstublieft het objectnummer van de instelling en / of het subsidienummer en als u op een brief reageert het kenmerk. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen.

VWSsubsidies@minvws.nl

070 - 3405566 (keuze VWS)

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Team subsidies VWS
Postbus 16006
2500 BA Den Haag