Verantwoorden subsidie

Met het formulier Aanvraag vaststelling kunt u de subsidie verantwoorden. Dit moet na afloop van het project of na afloop van het kalenderjaar (voor een instellingssubsidie). 

Aanvragen vaststellen van de subsidie

U moet zich houden aan de uiterlijke datum voor de aanvraag tot vaststelling. Kunt u dit niet? Dien dan op tijd een uitstelverzoek in. En geef hierin duidelijk aan waarom u uitstel nodig heeft. Voor beide verantwoordingen kunt u het aanvraagformulier tot subsidievastelling downloaden. Is na het indienen van de verantwoording nog aanvullende informatie nodig? Dan moet u het formulier Aanvulling op de aanvraag vaststelling gebruiken.

Het formulier Aanvraag vaststelling moet verstuurd worden naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Team subsidies VWS
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Let op: gaat het om een subsidie van vóór 1 april 2016 op basis van artikel 8 onderdeel d van de Kaderregeling VWS-subsidies onder de € 125.000? Dan gebruikt u een afwijkend formulier. Neem hiervoor contact met ons op.

Controleverklaring Subsidieregeling VWS-subsidies

Is een controleverklaring verplicht? Dan moet het financieel verslag door een accountant zijn gecontroleerd en gewaarmerkt. Hierbij moet aandacht zijn besteed aan de naleving van de subsidiebepalingen (zoals bedoeld in artikel 27, lid 2 van de subsidieregeling VWS-subsidies). En de controleprotocollen voor project- en instellingssubsidies moeten gebruikt zijn, zoals die door VWS zijn opgesteld.

Controleverklaring kaderregeling VWS-subsidies

Met ingang van 1 juli 2011 geldt het controleprotocol bij de Kaderregeling VWS-subsidies. Dit controleprotocol moet u alleen gebruiken als de subsidie is op basis van de nieuwe regeling 'Kaderregeling VWS-subsidies'. Is de subsidie op basis van een andere subsidieregeling? Dan moet u het daarbij behorende controleprotocol en controleverklaring gebruiken. Die subsidieregeling staat in de subsidieverlening brief.

Bij onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-I).