Verlengen subsidie

Is aan een project subsidie verleend en moet de periode worden verlengd, dan kan dat apart worden aanvraagd.

Als de verlenging wordt goedgekeurd zal de einddatum van het project verschuiven en daarmee ook de datum dat een verantwoording over het project bij VWS ingediend moet worden.

Aanvragen van verlenging van een projectsubsidie kunnen alleen schriftelijk ingediend worden. Uiteraard dient duidelijk de reden te worden vermeld. Voor de aanvraag is geen apart formulier beschikbaar. Vermeldt in alle gevallen het objectnummer en indien het over een verleende subsidie gaat, het betreffende subsidienummer. Indien wordt gereageerd op een schrijven van het ministerie vermeldt dan tevens de kenmerken van dit schrijven. Verstuur de aanvraag naar:

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Team subsidies VWS
postbus 16006,
2500 BA Den Haag