Vermoedt u dat iemand misbruik maakt van een subsidie van DUS-I? Of denkt u dat er bewust foute informatie aan ons is doorgegeven? Meld dit dan bij ons. Dit kan via onderstaand formulier.

Wat doet DUS-I met uw melding?

DUS-I behandelt uw melding vertrouwelijk. Afhankelijk van de ernst van de signalen, doen we verder administratief onderzoek. Als uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van fraude, doet DUS-I aangifte bij het Openbaar Ministerie.

We stellen zowel de melder als de onderzochte partij niet op de hoogte van het onderzoek en de hieruit volgende resultaten. Hoewel DUS-I transparantie belangrijk vindt, gaat het hier namelijk om zeer gevoelige informatie.

Gebruik van uw gegevens

Als u niet anoniem meldt, kan DUS-I voor het onderzoek gebruikmaken van uw (persoons)gegevens. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft, vindt u op onze pagina over privacy.

Anoniem melden

Blijft u liever anoniem? Dan kan dit. Op het meldformulier hoeft u uw naam niet te noemen en uw telefoonnummer of e-mailadres niet door te geven, als u dat niet wilt. Let op: de betrokken persoon of instelling waar de melding betrekking op heeft, heeft het recht de melding te bekijken. Het is mogelijk dat hij door details uit uw melding weet wie u bent. Dit kan ook gebeuren als u uw melding anoniem doet.

Meer informatie

Adviespunt Huis voor Klokkenluiders