Over DUS-I

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies.

Het gaat om subsidies van de ministeries van:

DUS-I voert subsidies uit op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Daarnaast zijn er ook specifieke subsidieregelingen, zoals het Regionaal Investeringsfonds MBO of de Subsidieregeling Palliatieve Terminale zorg. DUS-I valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VWS.