Accountantsprotocol subsidieregeling abortusklinieken

Het accountantsprotocol heeft betrekking op de subsidieregeling abortusklinieken. In de subsidieregeling is vastgelegd dat voor de subsidievaststelling een accountantsproduct wordt gevraagd als de subsidie € 125.000 of meer bedraagt.