Maximale subsidiebedragen samenwerkingsverbanden Begaafde leerlingen po en vo

In dit document staan de maximale subsidiebedragen voor samenwerkingsverbanden. Deze zijn gebaseerd op het leerlingaantal op 01-10-2017.