Bèta-technieknetwerken 2017-2020

Deze subsidie was bedoeld om het techniekonderwijs in scholen te stimuleren. Het is belangrijk dat er in Nederland voldoende vakbekwame technici komen voor de banen van vandaag én van morgen. Daarvoor is het nodig dat meer leerlingen en studenten kiezen voor opleidingen in de techniek. En dat onderwijsinstellingen goede doorlopende technische leerlijnen ontwikkelen.

Met het Techniekpact 2020 hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid daarover afspraken gemaakt. Onder andere over het ondersteunen van regionale bèta-technieknetwerken.

Bèta techniek (b/t) netwerken stimuleren b/t-onderwijs in de scholen, in de klas en bij de leerlingen en studenten. Dit gebeurt samen met het regionale bedrijfsleven. De netwerken konden subsidie aanvragen voor het uitbreiden en verduurzamen van hun activiteiten.

Bèta-technieknetwerken 2017-2020

De subsidie was beschikbaar voor bestaande bèta-technieknetwerken van scholen en bedrijven:

  • 8 regionale po-netwerken
  • 10 vo-ho netwerken
  • 28 regionale vmbo-mbo Toptechniek in Bedrijf netwerken (TiB-netwerken)

Bekijk de lijst met erkende bèta-technieknetwerken.

Erkende netwerken waarvan in 2017 of 2018 de aanvraag is toegekend, moeten ieder jaar een verantwoording insturen over de activiteiten.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Verantwoording

Netwerken die subsidie hebben ontvangen dienen ieder jaar een verantwoording in over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten van het schooljaar daarvoor.

De netwerken ontvingen uiterlijk 15 juli 2022 of op verzoek een link naar het online verantwoordingsformulier. Daarin is zoveel mogelijk informatie uit de voorgaande aanvraag verwerkt. De penvoerder geeft in het formulier aan in hoeverre de opgegeven doelstellingen en activiteiten zijn behaald en doet dit binnen 10 weken.

Meldplicht

Treden tussentijds grote veranderingen op in een netwerk, die van belang kunnen zijn voor de subsidie? Dan dan moet u dit aan ons melden.

Bijvoorbeeld grote wijzigingen of vertragingen in de uitvoering van de activiteiten van het netwerk of belangrijke wijzigingen in de samenstelling van het netwerk. Twijfelt u of u iets moet melden? Neem dan contact met ons op.

Het niet voldoen aan de verplichtingen van deze subsidieregeling (zoals de meldplicht), kan gevolgen hebben voor de verstrekte subsidie.

Meer informatie

Meer informatie over de regelgeving is te vinden in het beleidskader Bèta-technieknetwerken 2017-2020.

Wilt u ondersteuning bij het insturen van uw verantwoording of heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Wilt u inhoudelijke ondersteuning bij uw verantwoording? Neem dan contact op met PBT (Platform Bèta Techniek): info@pbt-netwerk.nl.