Machtiging verantwoording Bèta-technieknetwerken

Met dit formulier kan een bevoegd gezag een medewerker of (externe) projectleider van het Bèta-technieknetwerk machtigen voor het verantwoorden van de subsidie.