Handreiking aanvraag zorgbonus 2021

Het doel van deze handreiking is om zorgaanbieders te helpen bij het aanvragen van de subsidie. Maar let op, de subsidieregeling is altijd leidend.