Datum verantwoording bonus zorgprofessionals aangepast

Ontving u in 2020 € 125.000 of meer subsidie voor het uitkeren van bonussen aan zorgmedewerkers? En heeft u deze bonussen volledig in 2020 uitgekeerd? De uiterste verantwoordingsdatum voor deze subsidie is verzet naar 3 juni 2022. De eerdere datum van 3 juni 2021 komt hiermee te vervallen.

Deze nieuwe datum gold al als uiterste verantwoordingsdatum voor de subsidies vanaf € 125.000, die u geheel of gedeeltelijk in 2021 uitkeerde. De datum 3 juni 2022 geldt nu dus voor alle subsidies van € 125.000 of meer.

Waarom verschuift deze datum?

Het ministerie van VWS zoekt bij het opstellen van het protocol graag naar een balans tussen een beperkte administratieve druk voor zorgaanbieders en voldoende informatie voor een rechtmatigheidsoordeel. Een protocol dat hieraan voldoet, is nog niet afgerond. Hierdoor kon u dit protocol niet betrekken bij de totstandkoming van uw jaarrekening 2020.

Samenwerking met de NBA

De beslissing om de datum aan te passen is genomen in overleg met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).