Verantwoorden subsidieronde 2020

Ontving u in de subsidieronde van 2020 € 125.000 of meer subsidie voor het uitkeren van bonussen aan zorgmedewerkers? En heeft u deze bonussen volledig in 2020 uitgekeerd? De uiterste verantwoordings­datum voor deze subsidie is verzet naar 3 juni 2022. De eerdere datum van 3 juni 2021 komt hiermee te vervallen.

Bent u op zoek naar informatie over het verantwoorden van de subsidieronde van 2021? Deze vindt u hier.

Wie moet verantwoorden?

Heeft u € 25.000 subsidie of meer ontvangen? Dan moet u, afhankelijk van het moment van uitbetalen, de subsidie verantwoorden. U moet de subsidie namelijk verantwoorden in het kalenderjaar nadat u deze aan al uw medewerkers heeft uitbetaald. Dit kan in 2021 of 2022 zijn. Subsidies lager dan € 25.000 zijn al ambtshalve vastgesteld, u hoeft deze dus niet te verantwoorden.

Verantwoorden in 2021

Heeft u tussen € 25.000 en € 125.000 subsidie ontvangen? En de volledige zorgbonus in 2020 uitgekeerd aan alle zorgprofessionals? Dan moest u de subsidie uiterlijk 3 juni 2021 verantwoorden. U ontving in april 2021 een e-mail met een link naar het online verantwoordingsformulier.

U vult de werkelijke kosten verklaring in. Deze is opgenomen in het online verantwoordingsformulier.

Verantwoorden in 2022

Heeft u tussen € 25.000 en € 125.000 subsidie ontvangen? En niet de volledige zorgbonus in 2020 uitgekeerd aan alle zorgprofessionals? Dan moet u de subsidie uiterlijk 3 juni 2022 verantwoorden.

Ook alle subsidies van € 125.000 of hoger moeten uiterlijk 3 juni 2022 worden verantwoord. Hierbij heeft u een verantwoordingsdocument (volgt) nodig. Deze spreadsheet vult u in en daarna neemt u de gegevens uit het tabblad Specificatie verslaglegging over in uw jaarverslaglegging.

De accountant controleert uw jaarverslaglegging op basis van een verantwoordingsprotocol (volgt). Daarna stuurt u de jaarverslaggeving en de overige verantwoordingsgegevens naar DUS-I.

U ontvangt in 2022 van DUS-I een e-mail wanneer u de subsidie moet verantwoorden.