Verantwoorden subsidieronde 2021

Ontving u in de subsidieronde van 2021 de subsidie voor de zorgbonus? Deze subsidie is op dit moment een voorschot, wat betekent dat deze door u als werkgever nog verantwoord moet worden. Op deze pagina vindt u meer informatie over door wie en wanneer u deze subsidie moet verantwoorden.

Bent u op zoek naar informatie over het verantwoorden van de subsidieronde van 2020? Deze vindt u hier.

Wie moet verantwoorden?

Heeft u € 25.000 subsidie of meer ontvangen? Dan moet u, afhankelijk van het moment van uitbetaling, de subsidie verantwoorden. U moet de subsidie namelijk verantwoorden in het kalenderjaar nadat u deze aan al uw medewerkers heeft uitbetaald. Dit kan in 2022 of 2023 zijn. Subsidies lager dan € 25.000 worden in 2022 ambtshalve vastgesteld. U ontvangt hiervoor begin juni bericht over per post.

Voor GGD’en geldt dat zij subsidie voor de bonus 2021 verantwoorden via de zogenoemde Single information, Single audit methodiek (SiSa), zoals gebruikelijk voor gemeentelijke organisaties. De benodigde informatie hiervoor wordt verwerkt in de SiSa-verantwoordingslijst voor verslagjaar 2022. Deze lijst kunt u gebruiken om in 2023 de door u ontvangen subsidie te verantwoorden. Om ervoor te zorgen dat u als GGD voldoende tijd hebt om te verantwoorden na het verschijnen van deze lijst in 2022, verschuiven wij voor u de uiterlijke datum om te verantwoorden naar 15 juli 2023.

Verantwoorden in 2022

Heeft u tussen € 25.000 en € 125.000 subsidie ontvangen? En de volledige zorgbonus in 2021 uitgekeerd aan alle zorgprofessionals? Dan moet u de subsidie uiterlijk 3 juni 2022 verantwoorden. U vult dan de werkelijke kostenverklaring in en stuurt deze mee.

Ook alle subsidies van € 125.000 of hoger die in 2021 volledig zijn uitbetaald moet u uiterlijk 3 juni 2022 verantwoorden. Hierbij heeft u het verantwoordingsprotocol nodig. Deze spreadsheet vult u in en daarna neemt u de gegevens uit het tabblad Specificatie verslaglegging over in uw jaarverslaglegging.

De accountant controleert uw jaarverslaglegging op basis van het verantwoordingsprotocol. Daarna stuurt u de jaarverslaggeving en de overige verantwoordingsgegevens naar DUS-I.

Alle aanvragers voor de subsidieronde van 2021 ontvangen in het voorjaar van 2022 een e-mail met een link naar het online verantwoordingsformulier. U bent verplicht hier gebruik van te maken als u de zorgbonus volledig in 2021 heeft uitbetaald aan al uw zorgprofessionals.

Welke documenten stuurt u mee met uw verantwoording?

Subsidie ontvangen tot € 25.000

Subsidies lager dan € 25.000 zijn al ambtshalve vastgesteld. Deze hoeft u dus niet te verantwoorden.

Subsidie ontvangen tussen € 25.000 en € 125.000

Bij subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 stuurt u de ingediende aangifte van de loonheffing waarin de afrekening van de WKR plaatsvindt mee met uw verantwoording. Is de subsidie aan derden uitgekeerd? Dan stuurt u ook de ingediende aangifte van de loonheffing waarin de afrekening van de eindheffing van derden plaatsvindt mee met uw verantwoording.

Subsidie ontvangen van € 125.000 of hoger

Bij subsidie hoger dan € 125.000 stuurt u het jaarverslag inclusief de gegevens uit het tabblad Specificatie_Verslaggeving van deze spreadsheet mee met uw verantwoording.

Verantwoorden in 2023

Heeft u tussen € 25.000 en € 125.000 subsidie ontvangen? En niet de volledige zorgbonus in 2021 uitgekeerd aan alle zorgprofessionals? Dan moet u de subsidie uiterlijk 3 juni 2023 verantwoorden. Ook voor subsidies groter dan € 125.000 die niet volledig in 2021 zijn uitbetaald geldt dat u de subsidie uiterlijk 3 juni 2023 moet verantwoorden.

U ontvangt in 2023 van DUS-I een e-mail wanneer u de subsidie moet verantwoorden.