Begin 2018 start een ontwikkeltraject voor het herzien van kerndoelen en eindtermen. Hieraan werken 9 teams met 130 leraren en 18 schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. 84 Schoolteams reflecteren op de opbrengsten van de ontwikkelteams en gaan onderdelen daarvan uitproberen in de praktijk.

Er komt een wervings- en selectietraject voor docenten, schoolleiders en schoolteams. Voor vrijstelling en vervanging van de deelnemers aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum is een subsidieregeling ingesteld. Het ontwikkeltraject loopt van februari 2018 tot en met januari 2019.

Aanvragen

Leraren, docenten en schoolteams kunnen van 18 september tot en met 13 oktober (15.00 uur) een aanvraag indienen en informatie aanleveren.

Daarna vinden er drie selectieronden plaats. Op uiterlijk 15 december 2017 wordt bekendgemaakt wie er geselecteerd zijn voor deelname aan het ontwikkeltraject.

De aanvraag verloopt via curriculum.nu. Hier staat ook alle informatie over het traject.

Subsidie

Er zijn aparte subsidiebedragen voor de vervanging van docenten, schoolleiders en schoolteams.

Subsidiebedrag voor ontwikkelteams per leraar of schoolleider

Leraar primair onderwijs

€ 10.527

Schoolleider primair onderwijs

€ 13.497

Leraar voortgezet onderwijs

€ 13.448

Schoolleider voortgezet onderwijs

€ 15.588

Subsidiebedrag voor ontwikkelscholen

Primair onderwijs

€ 25.373

Voortgezet onderwijs

€ 29.399

Regelgeving

Vragen?

Heeft u vragen over het curriculum ontwikkeltraject of over het aanleveren van informatie voor het selectietraject? Kijk dan op www.curriculum.nu, mail naar info@curriculum.nu of bel 070-3499605.

Heeft u vragen over de subsidie, of wilt u ondersteuning bij het insturen van de subsidie-aanvraag? Neem dan contact op met DUS-I.