Vanaf hoe laat kan ik op 2 januari 2019 mijn aanvraag indienen?

Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen van 2 januari 2019 om 12:00 uur 's middags tot 1 maart 2019 projectaanvragen indienen. Aanvragen buiten deze periode worden afgewezen.

U krijgt van ons direct per e-mail een ontvangstbevestiging. Controleer eventueel de map Ongewenste e-mail, Spam of Reclame.