Waar moet ik op letten bij mijn aanvraag?

Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen van 2 januari 2019 om 12:00 uur 's middags tot 1 maart 2019 projectaanvragen indienen. Aanvragen buiten deze periode worden afgewezen.

Stuur uw aanvraag inclusief de bijlagen naar cewin@minvws.nl. U krijgt van ons direct per e-mail een ontvangstbevestiging. Controleer eventueel de map Ongewenste e-mail, Spam of Reclame.

U kunt uw aanvraag indienen van 2 juli tot en met 31 augustus 2018. Aanvragen die eerder of later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Stuur uw aanvraag inclusief de bijlagen naar cewin@minvws.nl. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Controleer eventueel de map "Ongewenste e-mail".

Checklist

 • Formulier voor subsidieaanvraag behorend bij artikel 3.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.
  Is het formulier volledig ingevuld?
 • Cijfermatige financiële toelichting op de begrotingsposten in overeenstemming met de toelichting op het formulier subsidieaanvraag.
  Volledig en met correcte berekening?  
 • Ondertekening door bevoegde bestuurder(s), in overeenstemming met de  bevoegdheid zoals opgenomen in uw uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  Zijn de handtekeningen geplaatst?
 • Recente jaarrekening of een balans en de staat van baten en lasten.
 • Recent kopie bankafschrift van de rekening van de rechtspersoon. Alleen het rekeningnummer, naam van de rekeninghouder en de datum moeten zichtbaar zijn. De andere gegevens graag onzichtbaar maken.
 • De-minimisverklaring volledig en juist ingevuld.
 • De bijlage bij de aanvraag volledig en juist ingevuld.

Alleen complete subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van de complete subsidieaanvraag.