Compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb

Door de coronamaatregelen kon tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 pgb-zorg mogelijk niet doorgaan. Budgethouders hebben in deze periode deze zorg wel kunnen doorbetalen vanuit hun persoonsgebonden budget Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor deze extra uitgaven om deze niet-geleverde pgb-zorg te financieren.

Voor wie

Deze compensatie is bedoeld voor alle zorgverzekeraars die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 niet geleverde Zvw-pgb zorg hebben vergoed aan budgethouders. U kunt deze compensatie aanvragen als tekenbevoegde (of gemachtigde) van de zorgverzekeraar.

Belangrijke voorwaarden

  1. U kunt deze compensatie alleen aanvragen voor de pgb-zorg die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 niet doorging.
  2. U moet kunnen aantonen dat u als zorgverzekeraar de niet-geleverde zorg heeft vergoed aan de verzekerde.
  3. U moet kunnen aantonen dat de verzekerde de zorgaanbieder heeft betaald. Dit moet de verzekerde dus hebben bijgehouden en u moet hier als zorgverzekeraar bewijs van kunnen laten zien.

Compensatie aanvragen

U kunt deze compensatie aanvragen vanaf 1 januari 2022 tot en met 1 mei 2022. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier naar VWSsubsidies@minvws.nl.

Toevoegen aan het aanvraagformulier

  1. Voeg een ingevuld en ondertekend ondertekenblad toe. Als u niet tekenbevoegd bent, lever dan ook een ingevuld machtigingsformulier in.
  2. Is het aangevraagde bedrag onder € 125.000,00? Vul dan Bijlage I Compensatie NGZ ZVW Pgb in en stuur deze ook mee.
  3. Vraagt u meer dan € 125.000,00 aan? Voeg dan een controleverklaring door een accountant toe. Deze controle verklaring vindt u in de bijlage van het Accountantsprotocol Compensatie NGZ ZVW Pgb

Hoelang duurt het?

Nadat DUS-I uw aanvraag heeft ontvangen, ontvangt u binnen 13 weken een besluit.

Meer informatie

Alle informatie over deze compensatie vindt u in de regeling. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.