Compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb

Iedereen heeft recht op goede zorg. Dit betekent ook dat het toegankelijk en betaalbaar moet zijn, maar ook dat de zorg moet blijven doorgaan. Door de COVID-19-maatregelen heeft in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni veel pgb-zorg niet plaatsgevonden.

Budgethouders hebben in deze periode deze zorg wel kunnen doorbetalen vanuit hun persoonsgebonden budget Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor deze extra uitgaven om deze niet-geleverde pgb-zorg te financieren.

Compensatie aanvragen

Zorgverzekeraars kunnen één aanvraag indienen op uiterlijk 15 april 2021. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en ondertekenblad.

Voor een aangevraagd compensatiebedrag onder € 125.000 moet het bedrag in het format worden gespecifieerd.

Is het aangevraagde compensatiebedrag gelijk aan of hoger dan € 125.000? Dan moet er bij de aanvraag een controleverklaring van een accountant (met certificerende bevoegdheid) worden bijgevoegd. De onderzoeksaanpak is beschreven in het accountantsprotocol. Hierin is ook het 'model controleverklaring' opgenomen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling (pdf).