Compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb

Iedereen heeft recht op goede zorg. Dit betekent ook dat het toegankelijk en betaalbaar moet zijn, maar ook dat de zorg moet blijven doorgaan. Door de COVID-19-maatregelen heeft in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni veel pgb-zorg niet plaatsgevonden.

Budgethouders hebben in deze periode deze zorg wel kunnen doorbetalen vanuit hun persoonsgebonden budget Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor deze extra uitgaven om deze niet-geleverde pgb-zorg te financieren.

Compensatie aanvragen

Zorgverzekeraars konden één aanvraag indienen op uiterlijk 15 april 2021. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de regeling (pdf).