Compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb

Door de coronamaatregelen kon tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 pgb-zorg mogelijk niet doorgaan. Budgethouders hebben in deze periode deze zorg wel kunnen doorbetalen vanuit hun persoonsgebonden budget Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor deze extra uitgaven om deze niet-geleverde pgb-zorg te financieren.

Voor wie

Deze compensatie is bedoeld voor alle zorgverzekeraars die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 niet geleverde Zvw-pgb zorg hebben vergoed aan budgethouders. U kunt deze compensatie aanvragen als tekenbevoegde (of gemachtigde) van de zorgverzekeraar.

Belangrijke voorwaarden

  1. U kunt deze compensatie alleen aanvragen voor de pgb-zorg die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 niet doorging.
  2. U moet kunnen aantonen dat u als zorgverzekeraar de niet-geleverde zorg heeft vergoed aan de verzekerde.
  3. U moet kunnen aantonen dat de verzekerde de zorgaanbieder heeft betaald. Dit moet de verzekerde dus hebben bijgehouden en u moet hier als zorgverzekeraar bewijs van kunnen laten zien.

Compensatie aanvragen

U kunt geen compensatie meer aanvragen. De aanvraagperiode liep van 1 januari tot en met 1 mei 2022.

Hoelang duurt het?

Nadat DUS-I uw aanvraag heeft ontvangen, ontvangt u binnen 13 weken een besluit.

Meer informatie

Alle informatie over deze compensatie vindt u in de regeling. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.