Aanvraagformulier Compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb

Dit is het aanvraagformulier voor de Compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb. Stuur het ingevulde formulier samen met de aanvullende documenten naar VWSsubsidies@minvws.nl.